UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!!
Zmiana adresu witryny.
Zapraszamy na:

www.modm.bialystok.pl

Witryna Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego
została przeniesiona na szybki i pojemny serwer.
Zarejestrowano również nową domenę internetową.
Prosimy kliknąć na odsyłacz powyżej oraz zapamiętać nowy adres.